Steph Rampollo

 

 

 

Steph Rampollo werd geboren in 1970 en groeide op in een achterstandswijk in Dordrecht. Steph werd gezien als allochtoon, hij had tenslotte een Italiaanse vader en hoewel hij een West Europees uiterlijk meekreeg werd hij onder een andere cultuur opgevoed. Dit leverde soms onbegrip op in zijn omgeving, want mensen dachten, “waar komt dat vrije gedrag vandaan?”, dat paste niet altijd in de Nederlandse cultuur. Van Steph werd verwacht dat hij naar de ambachtsschool ging om een uitvoerend beroep te leren omdat zijn vader dat ook had. Zijn directe omgeving stond niet open voor bijvoorbeeld een positieve mindset.

Maar anderen hadden hier ook mee te maken, het was de cultuur van toen dat “als je voor een dubbeltje geboren bent je nooit een kwartje zal worden”.  Mede deze denkwijze resulteerde er uiteindelijk in dat Steph in de jaren 90 telefoonmonteur werd. Hij kroop letterlijk door de kelders van gebouwen en klom in masten voor de aanleg van bedrading. Hoewel het werk ook leuke kanten had was je eigen pad en dus succes bepalen iets wat niet bestond in die tijd. Het persoonlijk inzicht bij Steph veranderde door bijvoorbeeld periodes van zelfstudie en het beluisteren van tapes over mindset (Brian Tracy) gecombineerd met het lezen van zelfontwikkelings boeken, terwijl dat in die tijd helemaal niet zo gebruikelijk was. Toch bleef hij volharden want dit stelde hem in staat om onafhankelijk te denken en hij werd uiteindelijk eigenaar van twee internationale bedrijven.

Op de leeftijd van 27 jaar kocht Steph zijn eerste vastgoed aan, totaal zonder kennis van zaken, angstig en onwetend wat de gevolgen zouden zijn. Uiteindelijk heeft die investering juist heel veel opgeleverd namelijk het inzicht dat je niet kunt opwerken tegen de waardestijging van vastgoed.

Na jaren van hard werken voor de onderneming en het opvoeden van twee kinderen is Steph samen met zijn partner Alice meerdere vastgoed trainingen gaan volgen en allerlei literatuur gaan lezen.

Dit heeft er in geresulteerd dat zij in 2014 hun eerste residentieel vastgoed in Gorinchem kochten. Met de opgedane kennis kochten ze in 2015 direct 5 panden aan. En toen ging er een hele nieuwe wereld voor hen open want behalve dat sommige banken je bij 5+ panden zien als professioneel belegger kreeg Steph ook door hoe vastgoed te herbeleggen is. Hierna volgden ieder jaar soms meerdere van dit soort transacties. Vastgoed werd gekocht en de hypotheek werd betaald door de huurder, is dat niet geweldig?!

Inmiddels is Steph vastgoed belegger met een miljoenen portefeuille en op het punt gekomen dat hij vooral wil doen waar hij blij van wordt namelijk het delen van kennis. Dit heeft hem ertoe gebracht om vanuit zijn passie voor vastgoed, Aaleph Academy op te zetten.

Keuze voor de naam en de betekenis ervan.

Hoewel het woord Aleph een simpele samenstelling is van de voorletters van de eigenaren van Aaleph-Academy is er echter ook een dieper liggende betekenis, bijvoorbeeld het duid ook de eerste letter van het Hebreeuwse Alfabet aan: De aleph, een woord met vele betekenissen.

De keuze voor de naam van Aaleph – Academy werd pas definitief nadat we het boek van Paulo Coelho lazen over de Aaleph.

“Het is een tijdloze roman over het opnieuw uitvinden van jezelf Er komt een moment waarop je je afvraagt of je bent waar je wilt zijn en doet wat je wilt doen. Aleph nodigt je uit om in actie te komen. In een verbazingwekkend persoonlijk verhaal laat Paulo Coelho zien hoe een geloofscrisis hem aanzette tot een zoektocht naar spirituele vernieuwing en groei. Hij trekt door Europa, Afrika en Azië. Het is een reis door tijd en ruimte, door verleden en heden, op zoek naar zichzelf. Zijn ego en trots zet hij opzij en hij staat open voor vriendschap, liefde, geloof en vergeving, zonder angst voor de onvermijdelijke uitdagingen.”

Dit boek is een ongelooflijke inspiratie en het onderwerp van jezelf opnieuw uitvinden loopt ook als een rode draad door het leven van de eigenaren waar Aaleph Academy inmiddels een belangrijk onderdeel van is.

Ons motto is; practice what you preach, we genieten zelf van een passief inkomen en daar leven wij ook naar. Om het plezier van de gezamelijke reis te vergroten streven wij ernaar om succesvolle vastgoed beleggers te kneden, voor ons is dat niet een primair verdienmodel, daarom screenen wij onze kandidaat leerlingen op basis van inkomen, vermogen, geestelijke ontwikkeling en een open mindset, de bereidheid om kennis in je op te nemen.
Uiteindelijk vinden wij in het vastgoed de geestelijke reis het belangrijkste.

 

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

 

Menu
wpChatIcon